Home

             panddp

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Danielsplein

          

Y Goffin/C Cottaar

024-3771260

R Klaassen

024-3771012

E Brongers/H Peerden

024-3770823

 

 

 

 

 Spoedgevallen 

           Bel de praktijk en toets 1
           Spoed buiten praktijkuren:  0900-8880    www.cihn.