Privacy reglement

Huisartsenpraktijk Danielsplein volgt op dit moment de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP).
In deze wet staat beschreven hoe medewerkers met patiëntgegevens om moeten gaan.

Vanaf 25 mei 2018 verandert de WBP in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Zie: Privacy verklaring AVG

 

 

 

 

Terug naar Service en kwaliteit