Nieuws en mededelingen

 

* Camerabewaking: vanwege een aantal diefstallen, poging tot diefstal en vernielingen is er 
                                     camerabewaking in en rondom het gehele gebouw. 

* Zorg voor diabetes, COPD n hart-Vaatziekte

* Deelname onderzoek antibiotica-resistentie

* TeleDermatologie 

* Thuisarts.nl  Betrouwbare en duidelijke informatie over ziektes en gezondheid

 

 

                                                                                                                 terug naar: Actueel