Praktijkondersteuner GGZ

Een POH GGZ is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en biedt zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid. Hij/zij ondersteunt de huisarts bij het onderzoeken van uw psychische klachten en de mogelijke oorzaken. Ook kan hij/zij vaststellen welke zorg het beste aansluit op uw situatie. Hij/zij adviseert de huisarts over een eventuele behandeling, of begeleidt u voor korte duur zelf. Tevens kan hij/zij adviseren om u door te verwijzen naar bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater.
In moeilijke situaties kan hij/zij bemiddeling en ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij uithuisplaatsing, huiselijk geweld of vastgelopen zorg.
Er is altijd overleg met de huisarts.  De huisarts blijft verantwoordelijk voor uw behandeling.

Rene Berntsen  houdt spreekuur in onze praktijk op dinsdag en donderdag.

Eva van der Eem houdt spreekuur in de praktijk op vrijdag.

Afspraken worden gemaakt via de artsen of de assistente.   

 

 

terug naar Medewerkers I