Zorg voor diabetes, COPD en Hart-Vaatziekte

*OCE informatie over diabetes , COPD en Hart-Vaatziekte


De huisartsen in de regio Nijmegen hebben de OCE opgericht (Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg). De organisatie streeft naar verbetering van de zorg aan patienten met diabetes (suikerziekte)  aan patienten met COPD (een chronische longaandoening) en aan patienten die een hart- of vaataandoening hebben (bijv: hartinfart, beroerte, te hoge bloeddruk ).

De OCE organiseert o.a. nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Om de kwaliteit te meten en te kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn heeft de OCE gegevens uit de huisartsenpraktijk nodig. Hierbij gaat het om bv een suikerwaarde of uitslagen van een longfunctietest. Deze gegevens worden anoniem (dus zonder de naam en adres van de patiënt) aan de OCE verstrekt.
Er zijn afspraken gemaakt voor een goede samenwerking met o.a. internisten, longartsen, oogartsen, diëtisten, podotherapeuten en de prikposten van SHO en CWZ.
Voor u verandert er niets. De spreekuren verlopen zoals u gewend was. 
Mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van anonieme gegevens aan de OCE dan kunt u dit kenbaar maken aan de doktersassistente. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet naar de OCE gaan.  U krijgt hierna dezelfde zorg die u gewend bent.


                                                                                                    terug naar: Nieuws en mededelingen