diabeteszorg

 We hebben in onze praktijk een goede diabeteszorg.

Samen met de assistente, de huisarts, de praktijkondersteuner en de dietiste helpen we u zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van type 2 diabetes.

Doorgaans wordt eens in de drie maanden de bloedsuiker en de bloeddruk gecontroleerd door de assistente.  Zonodig wordt u ook begeleid door een dietiste.

Een keer per jaar vindt er een uitgebreidere controle plaats door de praktijkondersteuner. Er wordt dan o.a. gekeken naar het cholesterol, de nierfunctie, de bloeddruk, leefstijl en het medicijngebruik. Ook vindt er een voetonderzoek en een oogcontrole  plaats. De bevindingen worden altijd overlegd met de huisarts.
De praktijkondersteuner kan u goede voorlichting en adviezen geven over diabetes.

 Meer informatie diabetes

Voor patienten van Turkse of Marokkaanse afkomst, die de vakantie doorbrengen in het thuisland is er een medisch paspoort in eigen taal beschikbaar. In het Medisch Paspoort worden persoonlijke gegevens opgenomen over voorgeschiedenis, actuele medische situatie en medicijngebruik. Deze
informatie kan van belang zijn voor artsen in Marokko of Turkije. Bij het Paspoort hoort ook een folder met reisadviezen, een artsenverklaring en een adressenlijst van diabetologen in het land van herkomst

U kunt dit vragen aan de praktijkondersteuner.

 

 

                                                                                                   terug naar  medische informatie