Q-koorts

Wat moet u weten over Q-koorts?                         

- Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie, die voorkomt bij kleine herkauwers als schapen en geiten. Bij deze dieren kan het miskramen en vroeggeboortes veroorzaken.
- Als dieren geïnfecteerd zijn, zijn urine, ontlasting, melk, maar vooral vruchtwater en moederkoek besmettelijk. Door verwaaiing van stofdeeltjes kan de bacterie worden ingeademd.
- De tijd tussen besmetting en het optreden van ziekteverschijnselen is gemiddeld 2 á 3 weken.
- 60% van de besmettingen bij de mens verloopt zonder ziekteverschijnselen.
- De rest krijgt ziekteverschijnselen als koorts, spierpijn, hoofdpijn, hoesten, benauwdheid, longontsteking, en vermoeidheid.
- De ziekte wordt niet van mens op mens overgedragen, dus mensen kunnen elkaar niet besmetten.
- De ziekte is goed te behandelen.

Wie lopen er extra risico?

- Mensen die veel in aanraking komen met vee, zoals veehouders, dierenartsen, en slachthuispersoneel lopen het meeste risico op besmetting.
- Mensen met verminderde weerstand en zwangere vrouwen lopen meer risico om na besmetting ziek te worden.

Wat wordt er gedaan om besmetting te voorkomen?

- Er zijn strenge hygiënische maatregelen voorgeschreven bij geitenmelkbedrijven.
- In 2009 worden geiten en schapen verplicht gevaccineerd bij bedrijven met meer dan 50 dieren, en op zorg- en kinderboerderijen in het gebied van uitbraak van Q-koorts. Hieronder vallen delen van Noord Brabant en Zuid Gelderland, inclusief Nijmegen.
- Verder kunt u zelf maatregelen nemen om besmetting te voorkomen, zoals
o Goede hygiëne in acht nemen (handen wassen na dierencontacten)
o Als u zwanger bent, kunt u contact met geiten en schapen beter vermijden in de lammerperiode.
o Drink geen rauwe melk en eet geen rauwmelkse producten, aangezien melk besmet kan zijn.

Wat moet u doen als u denkt dat er bij u sprake kan zijn van Q-koorts?

Als u symptomen heeft, die kunnen passen bij Q-koorts, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Er is geen bezwaar om naar het spreekuur te komen, de ziekte wordt niet van mens op mens overgedragen. Uw huisarts zal beslissen of er nader bloedonderzoek nodig is om Q-koorts aan te tonen. Is Q-koorts aangetoond, dan wordt u meestal behandeld met antibiotica. In principe mag u gewoon naar school of naar het werk, u kunt anderen niet besmetten.

Meer informatie vindt u op: www.rivm.nl                                                     terug naar Actueel