Deelname onderzoek

Praktijk Brongers-Peerden neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek naar ...

Antibioticaresistentie

Achtergrond
Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in Europa, waarvan de omvang eigenlijk alleen bekend is op basis van gegevens uit ziekenhuizen. Over antibioticaresistentie in de algemene bevolking is weinig bekend. Daardoor is het ook niet goed mogelijk om hier bij het voorschrijven van antibiotica goed rekening te houden.

Opzet van de studie
In deze METC-geaccordeerde studie wordt de antibioticaresistentie van Streptococcus pneumoniae en Staphylococcus aureus gemeten. Daarnaast wordt gekeken naar het voorschrijven van antibiotica in de huisartsenpraktijk. Door beide gegevens te combineren kunnen uitspraken worden gedaan over de mate waarin er sprake is van adequaat voorschrijven, gegeven de antibioticaresistentie.

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen gefundeerde aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het voorschrijven van antibiotica en de standaarden die beroepsorganisaties als het NHG hiervoor opstellen.

Er zijn verschillende Europese landen bij deze studie betrokken. De studie is door de EU gefinancierd.

Wat houdt deelname in?
Per praktijk worden er door de huisarts of assistente bij 160 patiënten (kinderen en volwassenen) neuswatjes (nose swabs) afgenomen. Dit zijn ‘gewone' patiënten die op het spreekuur verschijnen. Patiënten die de huisarts bezoeken vanwege een (waarschijnlijke) infectie zijn van deelname uitgesloten. De Nederlandse huisartsen sturen de neuswatjes naar een laboratorium in Maastricht. Daar worden ze verder onderzocht en worden de resistentiepatronen van Streptococcus pneumonia en Staphylococcus aureus vastgesteld. De resultaten van deze tests worden binnen zes maanden aan de praktijk teruggestuurd. De patiënten krijgen een (zeer) korte vragenlijst die ingevuld moet worden.

                                                                                                         terug naar: Nieuws en mededelingen