Eikenprocessierups

 

                                                                                              

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder(Thaumetopoea processionea Linnaeus) en is een behaarde rups die van april tot en met juli op eikenbomen voor kan komen. De rupsen lopen in de typische “processie” langs de stam van de boom op zoek naar voedsel - eikenbladeren - in de toppen van de bomen. Als er veel rupsen zijn en er gebrek aan voedsel is, lopen de rupsen naar andere bomen. Dit kunnen incidenteel ook andere soorten dan eikenbomen zijn.

Wat is het probleem van de eikenprocessierups?

Het venijn van de eikenprocessierups schuilt in de aanwezigheid van de vele microscopisch kleine brandharen op de rups, die vanaf het derde larvale stadium naast de normale beharing verschijnen. Bovendien zijn ook de brandharen op de vervellingshuidjes in de nesten een bron voor irritatie.

Verspreiding over heel Nederland

Vanaf 1987 heeft de rups zich over heel Nederland verspreid. In het verleden kwam de  eikenprocessierups in Nederland vooral voor in het zuiden en oosten van Noord-Brabant en het aangrenzende deel van Limburg. Inmiddels zijn er vanuit alle provincies meldingen gekomen dat de rups zich gevestigd heeft.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/E/Eikenprocessierups

http://www.ggd-nijmegen.nl/Milieu/Buitenshuis/Eikenprocessierups 

                                                                                                                      terug naar Actueel