veilig uitwisselen van uw medische gegevens

Beter geholpen met goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel en makkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo heeft hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag elektronisch medische gegevens kunnen opvragen. Ook ´s avonds en in het weekend. Zij gebruiken hiervoor een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit netwerk zorgt voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens.
U kunt op http://www.vzvz.nl/ meer lezen over het geven van toestemming. Hier vindt u de folder ‘Uw medische gegevens uitwisselen? Alleen met uw toestemming’.

https://vimeo.com/55563103    

Met dit filmpje wil de CIHN bevorderen dat mensen een goede afweging maken of zij wel of geen toestemming willen geven voor het uitwisselen van hun medische gegevens. De toestemming moet vooraf bij de eigen huisarts gegeven worden. Het is niet mogelijk om dit pas te doen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Meer informatie op zorginforegionijmegen.nl

Toestemming geven

Wilt u dat andere zorgverleners in noodgevallen uw medische gegevens kunnen inzien? Geef uw huisarts of apotheek dan toestemming voor het beschikbaar stellen van uw gegevens.

Vraag de assistente naar een toestemmingsformulier. 

Of ga naar www.ikgeeftoestemming.nl

 

Dossier- en bewaarplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn huisartsen verplicht een medisch dossier bij te houden en deze zorgvuldig te bewaren.
In de WGBO is bepaald dat medische gegevens die in het dossier zijn opgenomen voor een periode van vijftien jaar bewaard moeten worden.

 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                     terug naar  Actueel