Praten over levenseinde

Het is belangrijk om medische wensen rondom uw behandeling of levenseinde vast te leggen.

U kunt in een gesprek met uw huisarts aangeven onder welke omstandigheden u bepaalde medische handelingen niet of juist wel wilt ondergaan. Voorbeelden zijn het toedienen van voedsel of medicatie en reanimatie en of u nog in het ziekenhuis opgenomen wenst te worden voor behandeling, mocht u ernstig ziek worden.

Dit is belangrijk voor het geval u in een situatie terecht komt waarin u niet meer over dit soort beslissingen kunt praten met de arts.

U kunt uw wensen bespreken met uw huisarts. Dit kan dan in uw medisch dossier worden opgenomen. Wij vragen met name patiënten van 80 jaar en ouder om deze wensen kenbaar te maken.

Wilt u hierover praten? Geeft u dan bij het maken van een afspraak aan dat u hierover in gesprek wilt gaan.

Wij adviseren om uw naaste familie ook op de hoogte te stellen van uw wensen.

 

Informatie hierover vindt u in de wachtkamer of op internet:

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/spreken-over-het-levenseinde.htm

https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-en-praten-over-mijn-levenseinde

 

Wilt u schriftelijk een wilsverklaring opstellen? Bespreek deze dan ook met uw arts.

Voor het opstellen van een wilsverklaring kunt u kijken op:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wat-is-een-wilsverklaring.html

 

Voorbeeld:    wilsverklaring