Gezondheidscentrum Danielsplein

In Gezondheidscentrum Danielsplein zijn vooral zorgverleners gevestigd, die werkzaam zijn in de eerste lijn en streven naar samenwerking met de 2e lijn (ziekenhuis).

Het gezondheidscentrum Danielsplein heeft een eigen website.

Zie: http://www.gcdp.nl