Darmkankeronderzoek

Bevolkingsonderzoek naar darmkanker .

 Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een onderzoek om darmkanker in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen.

 

Vanaf januari 2014 is er een start gemaakt met het oproepen voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. dit gebeurt niet door de huisarts, maar door de overheid . (het ministerie  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Hier volgen wat nuttige zaken voor u

 • Het onderzoek is voor mensen tussen 55 en 75 jaar

 • U krijgt eens in de 2 jaar een oproep

 • U krijgt vanzelf een oproep , het heeft geen zin om het te vervroegen omdat  b.v. mensen in de buurt al een oproep hebben gehad

 • De huisarts heeft geen invloed  op de oproepen , het onderzoek gaat buiten hen om.

 • Huisarts krijgt alleen bericht bij een positieve test. Dus wanneer er bloed in de ontlasting wordt gevonden.

 • U krijgt dan ook bericht wat er verder moet gebeuren . Dit wordt door de overheid geregeld en niet via uw huisarts

 • Het onderzoek is gratis.

 • De   eventuele vervolg onderzoeken  gaan wel van eigen risico .  Raadpleeg uw verzekeraar !

 • Deelname is GEEN  garantie  op geen darmkanker krijgen , maar wel tot vroegtijdig opsporen, waardoor het beter te behandelen is.

 • Bij aambeien of diarree uitstellen van onderzoek. Neem contact op met de instantie die op het formulier staat.

   

  Wat  nuttige websites:

  www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl

           www.thuisarts.nl/darmkanker/ik-wil-meer-weten-over-bevolkingsonderzoek-darmkanker-  2014

           http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/De_uitnodiging_test_en_uitslag

                                                                                                               terug naar  Actueel